Privacy Statement

Goodnight Slaapkamers Cruquius B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Goodnight Slaapkamers Cruquius B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens, bestaande uit: uw NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer, verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zijn beschreven in ons Privacy policy;
 • De doeleinden als volgt hebben gedefinieerd:
  – Ten behoeve van het maken van een offerte,
  – Ten behoeve van het bestellen van uw gekochte producten,
  – Ten behoeve van levering van uw gekochte producten,
  – Ten behoeve van eventueel te verlenen services,
  – Ten behoeve van het versturen van een nieuwsbrief en/of post;
 • Uw persoonsgegevens enkel en alleen gebruikt ten behoeve van bovenstaand genoemde doeleinden;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Goodnight Slaapkamers Cruquius B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via [email protected]
Laatste update: 23-05-2018

Maak online een afspraak

Wilt u graag geadviseerd worden door één van onze adviseurs op een moment dat het u past? Maak dan nu online een afspraak.