Disclaimer

Goodnight Slaapkamers zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Goodnight Slaapkamers op internet zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties.
 Goodnight Slaapkamers kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Goodnight Slaapkamers is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Goodnight Slaapkamrs. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Goodnight Slaapkamers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Goodnight Slaapkamers.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Goodnight Slaapkamers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Goodnight Slaapkamers heeft geen zeggenschap over deze websites. Goodnight Slaapkamers is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Maak online een afspraak

Wilt u graag geadviseerd worden door één van onze adviseurs op een moment dat het u past? Maak dan nu online een afspraak.